Рядкото заболяване задна кортикална атрофия (ЗКА) включва странни, тревожни проблеми със зрението и пространственото осъзнаване - включително трудности при преценката на разстоянията, забелязването на движението и разпознаването на обекти - и ново проучване описва близката му връзка с болестта на Алцхаймер по-подробно от всякога.

ЗКА и болестта на Алцхаймер отдавна се свързват помежду си, тъй като имат много общи патологични промени в мозъка. Въпреки това рядкостта на ЗКА затрудняваше изследователите да я оценят напълно във връзка с Алцхаймер.

За да се справят с този проблем, международен екип от изследователи анализира данни за 1092 лица с ЗКА и установява, че тя е много силен прогностичен фактор за болестта на Алцхаймер: в 94% от случаите се наблюдават характерни за болестта на Алцхаймер промени в мозъка, които най-вероятно допринасят за ЗКА.

"Нуждаем се от по-голяма информираност за ЗКА, за да може лекарите да я разпознават", казва невропсихологът Мариан Чапло от Калифорнийския университет в Сан Франциско (UCSF).

"Повечето пациенти се обръщат към своя оптометрист, когато започнат да изпитват зрителни симптоми, и могат да бъдат насочени към офталмолог, който също може да не разпознае ЗКА. Нуждаем се от по-добри инструменти в клиничните условия, за да идентифицираме тези пациенти в ранен стадий и да им осигурим лечение."

Един от положителните ефекти, които това проучване може да има, е хората със симптоми на ЗКА да бъдат прегледани възможно най-рано. Средната възраст за поява на заболяването е 59 години - няколко години по-млада, отколкото при болестта на Алцхаймер - а средното време между появата на симптомите и първото посещение за диагностика е 3,8 години.

Проучването отбелязва много сходства между ЗКА и болестта на Алцхаймер по отношение на нивата на амилоид и тау в мозъка, като натрупването на тези протеини отдавна се свързва с появата на деменция.

Съществуват обаче и някои разлики, които биха могли да дадат на изследователите насоки за най-добрите начини на лечение.

"Пациентите с ЗКА имат повече тау патология в задните части на мозъка, участващи в обработката на визуално-пространствена информация, в сравнение с тези с други прояви на Алцхаймер", казва невропсихологът Рено Ла Жой от UCSF. "Това би могло да ги направи по-подходящи за антитау терапии."

Изследователите на новото проучване се надяват, че работата им може да доведе до по-добро разбиране на това как може да се прояви болестта на Алцхаймер и как тя, наред със ЗКА, започва да се проявява в мозъка.

Тъй като изследването обхваща хора от 16 различни държави, то е най-изчерпателният преглед на ЗКА досега - и поради близките му връзки с болестта на Алцхаймер ни дава различна гледна точка към деменцията, отколкото иначе получаваме.

"От научна гледна точка наистина трябва да разберем защо болестта на Алцхаймер е насочена конкретно към зрителните, а не към паметните области на мозъка", казва неврологът Гил Рабиновичи от UCSF.

"Нашето проучване установи, че 60 % от пациентите с ЗКА са жени - по-доброто разбиране на причините, поради които те изглеждат по-податливи, е една важна област на бъдещи изследвания."

Изследването е публикувано в Lancet Neurology.

Източник: Science Alert