Френският математик, механик, физик и философ от XVII в. Блез Паскал, изглежда, е имал талант и в областта на психологията. Факт е, че той „изобретява“ най-ефективния начин да накараш друг човек да промени мнението си. Буквално. Нещо повече – той е направил откритието си повече от три века, преди психолозите да започнат да изучават тази тема.

Ето какво пише Паскал:

"Когато искаме да променим мнението на някого, като му докажем, че греши, трябва да следваме определена тактика. Важно е да разберем от каква гледна точка другият човек разглежда въпроса. Важно е да признаем, че ако погледнем нещата от неговия ъгъл, той със сигурност е прав. Човекът ще бъде доволен от това, което казваме, защото никой не обича да греши. В същото време ще признае, че наистина не е взел предвид всички страни на въпроса и ще се замисли върху тях. Тоест никой няма да бъде обиден: в крайна сметка никой човек на света не може да види абсолютно всички страни на даден проблем. А това, че той е прав "от собствената си камбанария", разбира се, е чистата истина".

"Хората обикновено се убеждават по-добре въз основа на аргументи, до които са стигнали сами, отколкото ако им налагаме собствените си виждания."

Казано по-просто, Паскал предлага да не избързваме да изразяваме своето несъгласие с някого, а първо да посочим къде човекът реално е прав. За да промени своето мнение, той трябва да бъде тласнат деликатно в тази посока и да остане с усещането, че сам е стигнал до правилното (вашето) заключение.

Артур Маркман, професор по психология в Тексаския университет, е напълно съгласен с Паскал. Той обяснява:

 „За да накараме някой да промени мнението си, първото нещо, което трябва да направим, е да го уверим, че той… е абсолютно прав. По този начин вие ще успокоите човека и ще сведете до минимум възможността да упорства и да отхвърля аргументи. Защото ако започнете да го убеждавате, че греши, тогава първата реакция ще бъде: „Не искам и няма да си сътруднича с този човек“.

Но ако започнете разговора с думите: „Съгласен съм, вашите коментари са много ценни и разумни. Вярвам, че човек не може да не се съгласи с това “, ще дам сигнал на другата страна, че е възможно да си сътрудничи с мен. И след това вече можете да изразите своите мисли, които имат много голям шанс да станат „техни“.

Маркман подчертава: събеседникът трябва да е сигурен, че никой не го е принуждавал да промени решението си.

В крайна сметка ако имате някаква идея, сами сте достигнали до нея и се гордеете от този факт, тогава определено не искате да я променяте. С други думи, ако искате да накарате някой да промени мнението си, използвайте тайната, която великият учен (а изглежда, и един от първите психолози) Блез Паскал открива преди 350 години.

Източник: cluber.com.ua