Било в приятелския кръг, в службата или дори в семейството, никоя не е застрахована срещу менсплейнинг. Това е когато мъжът обяснява нещо (непоискано!) на жената със снизходителен, покровителствен или нетърпящ възражения тон, изцяло пренебрегвайки и подценявайки нейната компетентност. Идва от английските думи за мъж – man – и обяснявам explain. Ето как да отвърнете подобаващо на такова поведение:

1. Затапете го

Чисто и просто да си мълчите и да позволите на многознайкото да ви засипва с безсмислици? Не нам! За да го поставите на мястото му спокойно, но мило и очарователно, просто го затапете. Ако мъжът ви поучава за неща, които знаете далеч по-добре от него, кажете следното: „Приключихте ли да демонстрирате мнимото си превъзходство?“ Ще свърши работа и краткото: „Момент, още не съм се доизказала!“ или: „На ваше място първо бих изчакала да довърша!“ Тези реплики сътворяват истински чудеса и оставят събеседника безмълвен.

2. Задайте контравъпрос

Ако има нещо, което мъжът многознайко не очаква, това е контравъпросът. В края на краищата той толкова ни е сплашил и респектирал, че е най-добре да си държим устата затворена. Но не е познал! За да го контрираме, трябва да преминем в офанзива. Например със следните въпроси: „Защо точно ми обяснявате това? Аз съм отлично запозната с темата“. Или: „Как ви хрумна, че се налага да ми обяснявате тази материя?“ Това са все полезни изречения, с които да противодействате успешно на менсплейнинга.  

3. Сарказъм!

Разбира се, не бива да слизаме на нивото на менсплейнъра. Това не ни прилича. Но известна доза сарказъм би била напълно уместна. Защото така многознайкото бързо ще загуби почва под краката си, при това без да го обиждаме или засягаме. Например със следните изречения: „Всъщност защо не помислите да ми станете мениджър?“ или: „Чудя се как съм живяла досега без вас!“ А най-жестокият сарказъм би изглеждал така: „О, при толкова малко знания по въпроса имате твърде категорично мнение!“ Като го контрирате така самоуверено, показвате на менсплейнъра кой носи панталоните.