Членуването на съставните собствени имена се превръща във все по-голям проблем. Членуването показва категорията „определеност“ и доказва, че посочените обекти са единствени.

Подготвили сме списък на някои от най-честите съставни собствени имена – независимо каква служба в изречението изпълняват, трябва да се членуват.

Борисовата градина

Софийския/т университет

Българската академия на науките

Българското национално радио

Българската национална телевизия

Българския/т футболен съюз

Съюза/ът на българските писатели

Българския/т лекарски съюз

Столичната община

Министерския/т съвет

Министерството на вътрешните работи

Министерството на външните работи

Министерството на земеделието и храните

Народната библиотека

Столичната библиотека

Народния/т театър „Иван Вазов“

Националния/т дворец на културата

и др.

Довечера има представление в Националния дворец на културата.

Ще си извадя карта за Народната библиотека.

Надявам се да ме приемат в Софийския университет.

Тази вечер даваха интересен документален филм по Българската национална телевизия.

Ще се разхождаме в Борисовата градина.