Благодаря за което

"Много ми помогна – благодаря за което!" Какво изобщо значи това? Откога със съюз се завършва изречение? Може би искахте да кажете: „Помогна ми, за което ти благодаря!“ или пък „Благодаря за това, че ми помогна!“ или просто „Благодаря ти за това.“ Но „благодаря за което…“ – тъкмо започваш подчинено изречение, и то вземе, че свърши цялото изречение.

Като цяло (Кат’ цяло)

Тече един разказ и на всяка втора дума разказвачът повтаря напевно „като цяло“ или още по-добре: „кат’ цяло“. „Като цяло, мисля, че няма да се справя… Идва той и кат’ цяло, трябваше да говорим.. "Кат' цяло, мисля, че...“ А наполовина как е?

Това е един от изразите, които с нищо не обогатяват езика, а го правят тромав. Освен това, ако държите да направите добро впечатление и да покажете добър речев етикет с богата езикова култура, този израз никак няма да работи във ваша полза.

Цветелина Велчева© 2024

Още странни думи и изрази ТУК

Още по-странни думи и изрази ТУК