Прегръдките и други подобни прояви на обич и подкрепа всъщност са много важни за здравето на човека! Ендокринната ни система е свързана с емоциите, които отговарят за междуличностните контакти. Неотдавна бяха проведени опити с „мечета роботи“, от които стана ясно, че дори ответната прегръдка от страна на робот може да окаже положително влияние върху поведението ни в обществото и върху готовността ни за споделяне и себеразкриване. Подобен ефект имат животните, използвани за терапия – надеждният физически контакт с друго живо същество действа удовлетворяващо и повдига настроението.

Някои от по-ранните изследвания върху ползите от прегръдките обхващат новородени от неонаталните интензивни отделения. Колкото по-дълго бебето е било гушкано, толкова по-голям е бил шансът му да оцелее. Когато даряваме на някого прегръдка, тялото ни реагира на клетъчно ниво и ние изпитваме прилив от положителни емоции. Хормонът, който се освобождава по време на прегръдка (а също по време на раждане и при оргазъм!), се нарича окситоцин. По някакъв начин той е свързан с желанието за емоционално обвързване, с изграждането на доверие и с различни типове социално поведение, като например щедростта.  Прегръдките намаляват стреса и предпазват от някои физически заболявания. Нещо повече, според проучванията на колкото повече прегръдки се радваме в живота си, толкова по-добре ще функционира имунната ни система.

Когато остаряваме, нуждата ни от физически контакт не отслабва, запазва се и половият нагон. Самотните хора или старците, лишени от такъв контакт, понякога наистина страдат от нещо, наречено „глад за кожа“. Това състояние може да се отрази зле на физическото здраве и дори да доведе до депресия. Топлата мечешка прегръдка наистина е полезна за здравето ви – стига да сте напълно окей с човека, който ви прегръща.

Адаптация: Цветелина Велчева