Емпатията е едно от основните качества за успешно междучовешко общуване. Тя е невероятно ценна за приятелства, интимни отношения, както и за служебни конфликти.

Има различни видова емпатични хора, като хейока емпатът се откроява сред тях с особената си чувствителност. Хейоките не само са емоционално интелигентни, но са надарени и с чувство за хумор, което умеят да прилагат прекрасно, за да облекчават трудни ситуации и да подобряват настроението, когато става напечено. Така например може да се пошегуват за своя сметка, за да се почувства отсрещният по-добре, или да разкажат някоя смешка, която да отнеме сериозността на неприятната ситуация.  

Думата „хейока“ идва от езика на американските индианци и означава нещо като „свещен клоун“ или „свещен шегобиец“. Със своите хумористични способности хейока емпатът носи изцеление; при това не става дума за глупави шеги, а за умни и емпатични думи и действия, които лекуват на по-дълбоко духовно ниво, внасят нова енергия и създават определен баланс. Освен обичайните качества на емпатичния човек хейока емпатът притежава още няколко по-специални. Следните фини и недоловими признаци отличават хейоките.

1. Честност

Характерно качество на хейока емпата е честността. Разбира се, той внимава да не нарани излишно отсрещния с изказването си, защото това би противоречало на смисъла на емпатията. Хейоките често служат за емоционално огледало на хората, с които общуват, и понякога се случва да изрекат неприятни истини. Например ако се чувствате раздразнени и ядосани след среща с хейока заради неговата „арогантност“, трябва да знаете, че това е неговият начин да ви покаже, че е нужно да бъдете по-смирени. Ето защо, искате ли да получите честна обратна връзка и отражение на моментното си състояние, най-правилно би било да се обърнете към хейока емпат. Със своя мъдър и съпричастен хумор той ще ви помогне, без да допусне ситуацията да ескалира.

2. Креативност

Креативните личности много често са хейока емпати. Защото точно тази креативност им помага да общуват с хората, изпаднали в трудно положение, по умен, чувствителен и хумористичен начин. Ето защо вероятността човек с развинтена фантазия и приключенски дух да се окаже хейока емпат е много голяма.

3. Интровертност

Високата степен на емпатия и способността за разрешаване на сложни междучовешки конфликти с хумор, съчувствие и съпричастност коства сила. Също така, за да четат и преработват толкова успешно чувствата на другите, емпатичните хора трябва да изразходват много енергия. Ето защо хейока емпатите често са интровертни и вглъбени в себе си и се нуждаят от достатъчно лично време и пространство, за да „презаредят батериите“. Защото само ако емоционалният им акумулатор е напълно зареден, могат да помагат на другите. Хейока емпатите знаят това отлично и затова отделят умишлено време да се грижат за себе си.