Едно от най-трудните неща в живота е да приемем, че не всичко е по силите ни, че не всичко зависи от нас, че не всичко е под контрола ни.

В стремежа ни да се борим срещу този закон пропускаме и от спокойствието си, и от радостта си. Оттук идва и чувството на неудовлетвореност.

Психолозите казват, че когато човек се съсредоточи върху това, което няма, то веднага губи стойността си онова, което има. В този смисъл не са празни клишета думите, че трябва да ценим онова, с което разполагаме, и да внимаваме да не го изпуснем в преследването на невъзможни цели.

Приемем ли веднъж, че нещата понякога излизат извън контрола ни, превръщаме гнева в толерантност, а безпокойството и хаоса - в ритъм и хармония.

Това са стъпките към щастието.