Любовта трябва да е повече лесна, отколкото трудна. Трябва повече да лекува, отколкото да вреди. Трябва повече да е разбираема и спонтанна, отколкото неразбираема и обстоятелствена.

Точният човек ще ви даде всичко това.

Любовта сама по се бе си не бива да бъде сложна. Когато ви попитат какви са взаимоотношенията ви, а вие си мислите „Сложно е“, дали това е любовта? Тя трябва да е проста, ясна. Болката е трудна, разочарованието е трудно, излъганите очаквания са трудни, несподелените чувства болят.

Любовта е тогава, когато човекът е до теб. Обича те, разбира те, изслушва те. Тук и сега.
Любовта не трябва да бъде нереализирана мечта, обещание за друго време. Тя трябва да бъде реална и споделена.

Ако на единия от двамата му е по-важно да бъде другаде, ако единият от двамата все няма достатъчно време, ако единият от двамата е все уморен или отегчен, значи това не е точният човек за вас. Ако любовта е повече компромиси и преглътнато достойнство, то не е истинска любов.

Не бъркайте сродната душа с щастлив живот в охолство.

Лесно е да се заблудим, че сме намерили сродната си душа, ако живеете в голяма къща, карате скъпи коли, позволявате си луксозни почивки и всичко, което искате. 

Сродната душа се открива в разбирателството, уважението, хармонията, взаимното уважение и допълване.

Цветелина Велчева