Често липсата на емпатия се наблюдава най-вече при мъжете. Но действителното ли този проблем е типичен за силния пол? Приема се като стереотип, че жените са по-склонни към състрадание и емпатия, но според някои проучвания човешкият мозък е мозайка от типично мъжки и типично женски белези. Следователно няма такова нещо като чисто женски или чисто мъжки мозък.

От друга страна, швейцарско изследване, поместено в специализираното издание Human Behaviour, показва, че обикновено жените са по-социално предразположени от мъжете. Целта на учените била да подкрепят тезата си с невробиологични изследвания и да установят защо е така. Казано с прости думи, те открили, че мозъкът на жената реагира по-чувствително на  просоциални възнаграждения. Да проявяват емпатия прави жените щастливи – поне по-щастливи от мъжете – и поради това я практикуват по-често.

Но липсата на емпатия при мъжете има и социално обяснение. Емпатията се развива още в детска възраст и наред с генетичните фактори е заучено качество. Точто тук се намесва ролята на обществото. Маркар да няма женски и мъжки мозъци, съществуват стереотипи, които се внушават отрано на децата. Ако учат момичетата да бъдат нежни и отстъпчиви, то на момчетата често се втълпява, че трябва да проявяват твърдост и непреклонност. Възпитанието в емпатия изцяло отсъства.