Въпрос към радио "Ереван":

- Какво е светлинна година?

Отговор на радиото:

- Сметката за тока за дванадесет месеца...