Попитали радио "Ереван":

- Може ли да се спи с включена лампа?

Радиото отговорило:

- Може, ако няма с кого друг!