Кaкво е значението на думата приятел? Приятелството означава междуличностна връзка, която се изразява в поведение на сътрудничество и подкрепа, взаимно разбиране, уважение и привличане, както и прояви на помощ в случаи на нужда или криза.

Приятелите са хора, които взаимно се радват на компанията си и проявяват лоялност един към друг, често до степен на алтруизъм. Обикновено споделят сходни вкусове и вършат заедно дейности, които са им приятни, помагат си в трудни моменти, обменят съвети и си връщат един на друг жестовете.

За някои хора приятелството означава и просто доверието, че другият няма да ти навреди.

Различните проявления на приятелство варират по отношение на степента на близост или интимност между хората. Една от най-известните мисли за приятелството е казана от Аристотел. "Какво е приятелят? Това е една душа, живееща в две тела."

Всеки от нас, който има профил в социалната мрежа “Фейсбук”,  има доста приятели.  Да, факт, но колко от тях в действителност са ни приятели?

Колко от тях всъщност познаваме лично? Въобще комуникираме ли с тези приятели или повечето от тях са ни “близки”само във “Фейсбук”?

Истината е, че повечето ни приятели във “Фейсбук” определено не са ни приятели в пълния смисъл на думата.

Нека не се заблуждаваме - повечето от тях са ни колеги, познати, бивши съученици или просто хора, с които се виждаме всеки ден и присъстват в ежедневието ни.

Като се замисля за приятелите си в пълния смисъл на думата, бих могла да ги преброя на пръстите на двете си ръце.

Всички останали ги слагам под общ знаменател “приятели”, но защо?

Сигурна съм, че много от вас се намират в същото положение. Имате сто, двеста, триста, че и още отгоре приятели във “Фейсбук”, но в действителност са много по-малко.

В началото “Фейсбук” събираше приятели, познати, колеги и роднини с една-единствена цел - комуникация. Повечето от нас имат приятели и роднини извън България, а може би “Фейсбук”за някои от тях е единственото средство, чрез което могат да си общуват и да са в “час“ със ставащото в страната.

Но в момента “Фейсбук” определено не изпълнява тази фукция.

В момента 75-80 % от потребителите на най-популярната социална мрежа влизат главно, за да използват приложенията на мрежата (игрите, късметчетата, статусите) или просто да поклюкарят и обсъдят приятелите си.

Все пак кой друг дава пресни клюки всеки ден, ако не “Фейсбук”?