Приятелството е сред най-ценните ни притежания в живота. То започва да се гради още в ранна детска възраст, но често не се оказва толкова просто, колкото изглежда.

Хората подценяват социалните умения, които се изисква, за да поддържаш едно здравословно и дълготрайно приятелство. А какво остава за децата, които тепърва развиват своите социални умения, опознават чувствата и себе си?

Ето списък с най-важните умения, които децата трябва да придобият и съхранят с времето, когато стане дума за приятелство:

- да срещат нови хора и да не се страхуват от това;

- да бъдат уверени в себе си;

- да подкрепят другите;

- да бъдат искрени;

- да споделят нещата и мислите си;

- да изслушват;

- да защитават другите;

- да бъдат верни и постоянни;

- да се държат добре;

- да прощават;

- да приемат чуждите недостатъци;

- да отстъпват;

- да отстояват истината;

- да не правят компромис със съвестта си;

- да прекратяват приятелство, което не им влияе добре.

Когато на децата не са им показани и представени социалните умения при изграждането на приятелство, те автоматично черпят информация от различни източници:

- родителите;

- телевизията;

- връстниците си, които са също толкова неопитни;

- от братя или сестри;

- от социалните мрежи.

Понякога всичко минава добре, посланията са ясни за децата и всичко е наред. Но друг път е възможно посланията да се възприемат съвсем погрешно и да се развият поведенчески модели като склонност към клюкарстване, манипулиране и други. Истината е, че децата, които използват тези погрешни и неадаптивни умения, е, че те обикновено го правят, защото дълбоко в себе си искат да се впишат в средата и да намерят своето място, да бъдат популярни. Те са научили, че когато някой друг е „извън", те са „вътре". Когато когато другите се чувстват неудобно, те се чувстват по-комфортно.

Не е трудно да се досетим колко опасно и вредно може да е влиянието от телевизията и интернет. Само помислете за всички риалити предавания, които се основават на подобен тип поведение – интриги, клюки, завист, злонамереност – търси се и се показва основно това.

Много деца идват в училище със своята тежка история травма, скръб, загуба, различни образотални потребности, проблеми с психичното здраве и други фактори. Всички те могат да допринесат за поведението им, да попречат на усвояването на здравословни социални умения и да влошат и без това трудната ситуация.

В идеалния случай научаването на детето на правилните социални умения, които да приложи в развитието и запазването на приятелство е съвместна работа на родителите и учителите.

Това, което могат да направят родителите, е да им показват своя пример – децата да познават приятелите на родителите, родителите да говорят с добро за приятелите си като за важна част от живота им и т.н.

Изграждането на приятелство е дълъг и сложен процес, основаващ се не само на взаимна симпатия, но и на взаимно доверие и уважение. Важно е също така детето да има повече от един приятел, да се учи да споделя и да дели пространство, да не се превърне в обсебваща и ревнива личност, да умее да допуска хора в живота си, но също и да се разделя с онези, които му влияят зле и не го правят щастлив.

По материали от lindastade.com