Приятелството е важно на всяка възраст. Понякога човек може да разчита повече на приятелите, отколкото на роднините си.

В детска възраст приятелството е още по-важно, защото децата тепърва градят своите социални умения и създават своите трайни представи за света.

Освен това от децата стават чудесни приятели.

В детска възраст можем да бъдем особено чувствителни и уязвими. Приятелството дава усещане за подкрепа, опора, предоставя възможности за социално взаимодействие, емоционална подкрепа и усвояване на важни социални умения.

Приятелите помагат на децата да развият емпатия и умения за общуване, както и да се справят с различни житейски ситуации, които дори в толкова ранна възраст могат да бъдат особено трудни и предизвикателни.

Има и още нещо важно – при децата приятелството се получават естествено – без условности и без излишни предразсъдъци, каквито съпътстват взаимоотношенията на нас, възрастните.

За децата е естествено да създават приятелства с други хора, които споделят общи интереси, ценности или опит. Насърчаването на здравословни приятелства е особено важно за стабилното психично здраве на децата, за тяхното укрепване и съзряване.

Важно е като родители да обясним на децата смисъла на приятелството.

Приятелите са ни нужни по определена причина.

Имаме нужда от хора, които да ни харесват и обичат такива, каквито сме, които могат да приемат нашите слабости. Избираме хора, с които ни е приятно да споделяме времето си. Или такива, с които обичаме да си говорим на определи теми. Или такива, с които харесваме начина, по който се чувстваме, когато сме с тях.

Важно е детето да знае, че не е важно дали ще има „най-добър приятел завинаги“. Добре е да не бъде само с един човек по цял ден в училище. Важно е детето да има повече приятели, да общува с различни хора, да трупа повече житейски опит. Най-важно от всичко е детето да се чувства добре. Токсични приятелства има и сред децата. Когато отношенията са токсични и натоварват, детето трябва да знае, че може и трябва да ги прекрати.