Много филмови герои - от Марлин в “Търсенето на Немо” до Стенещата Миртъл в “Хари Потър”, са известни с постоянното си мрънкане и оплакване. Обикновено това се възприема като нежелана черта. Ново проучване обаче хвърля светлина върху изненадващите ползи от мрънкането, пише Мейл онлайн.

Изследователи от Югозападния университет във Великобритания твърдят, че оплакването пред приятели ни прави по-щастливи. 

“Нашето изследване подчертава важната роля на силните приятелства, които могат да смекчат негативните емоции и да укрепят междуличностните отношения чрез търсене на социална подкрепа”, казва Сюемей Ли, научен ръководител на изследването. 

В своето проучване екипът си поставя за цел да разбере ефектите от прекомерното обсъждане на негативни въпроси между приятели. 

“Мрънкането като форма на изповядване на лични проблеми се счита за вид комуникация с компромисни ефекти и привлича вниманието на много изследователи”, пише екипът в своето проучване, публикувано в сп. Personality and Individual Differences. 

В първата част на изследването са анкетирани 2614 ученици от средните училища относно техните приятелски качества, удовлетвореност от живота и депресия. 

След това екипът анализира връзката между удовлетвореността от живота и изповядването на проблеми пред приятелите, което е разделено на две категории - подкрепящи дискусии и натрапчиво мрънкане.

Резултатите разкриват, че изповядването - особено воденето на подкрепящи дискусии, е положително свързано с удовлетвореността от живота. 

“Съвместното обсъждане е положително свързано с удовлетвореността от живота, което предполага, че “колкото повече се изповядваме пред приятели, толкова по-щастливи сме”, пишат изследователите. 

В същото време натрапчивото хленчене се наблюдава предимно при момичетата, но не и при момчетата, и е установено, че е отрицателно свързано с удовлетвореността от живота. 

Интересно е, че изследователите са установили, че качеството на приятелството смекчава негативния ефект от натрапчивото хленчене. 

Това косвено подсказва, че колкото повече се изповядваме пред приятели проблемите си, толкова по-щастливи сме.

Изследователите се надяват, че констатациите биха могли да помогнат за формирането на целенасочени методи за интервенция.