Наблюдателно изследване на група млекодайни крави, публикувано в Frontiers in Veterinary Science, разкри, че животните съществуват в сложни социални мрежи, които се променят, когато се преместят в нови групи. Авторите му подчертават, че е изключително важно да запазим социалния живот на тези животни, за да подобрим качеството им на живот.

Учените от Чили и САЩ са прекарали 30 дни с група крави, които наскоро са родили. Те са проучвали социалното поведение на кравите, за да проверят кои животни са установили връзки помежду си. Изследването е първото по рода си, което използва статистическия модел за наблюдение, известен като SAOM, за да проучва бозайници, различни от хора. SAOM създава карта на променящите се взаимоотношения в една социална група на базата на данни, описващи индивидуалните атрибути и груповите динамики за период от време.

Фермерите постоянно разместват млекодайните крави и ги вкарват в различни групи в зависимост от нуждата им – хранителна или размножителна. Всеки път, когато една крава се мести от една група в друга, тя е принудена да сформира нови приятелства и да открива наново мястото си в социалната група. А това, разбира се, има отрицателен ефект както върху физическото, така и върху психическото им здраве (включително върху способността им да произвеждат мляко).

Откритията на екипа показват, че животните взимат предвид няколко ключови фактора, когато си избират нови партньори за социално общуване (например социален ранг, ако кравата е взимала участие в подобни неща в миналото). Млекодайните крави изглежда предпочитат животни, които са на тяхната възраст, което означава, че те се познават добре предвид факта, че най-вероятно са израснали заедно. Най-активни са били онези, които са получавали най-малко внимание от останалите в рамките на тези 30 дни, като най-младите животни са обгрижвали другите (близане, почистване) най-малко в сравнение с по-възрасните.

„Нашите открития показват, че когато става дума за създаване на нови приятели и поддържане на хармония в стадото, близането е важно поведение – казва Густаво Е. Монти, водещият автор на проучването от Института за ветеринарна и превантивна медицина в Чили. – По-възрастните крави ближат другите по-често, което означава, че те влизат в ролята на миротворците на стадото.“

Източник: IFLScience