Според проучване, проведено сред повече от 9000 души, двойките, които имат сходни навици на пиене, живеят по-дълго от останалите.

Изследователите от Мичиганския университет обаче предупреждават да не приемате резултатите твърде буквално и да не бързате да посягате към чашката.

Новите открития подчертават колко е важно да отчитаме комплексния начин, по който взаимоотношенията влияят на здравето. Предишни проучвания са разглеждали как навиците за пиене влияят върху отношенията на двойките, но по-широките ефекти от тяхното поведение на пиене върху здравето не са толкова ясни.

"Целта на това проучване беше да разгледаме употребата на алкохол при двойките в проучването "Здраве и пенсиониране" и последиците за смъртността", казва изследователката по психология Кира Бърдит, първи автор на публикувания документ.

Концепцията за "партньорство в пиенето", описана за пръв път през 1998 г., предполага, че навиците за пиене на семейните двойки могат да се отразят на техните взаимоотношения; особено ако единият човек пие по-силно от другия, това се свързва с повече брачни страдания и конфликти.

"По-голямата част от изследванията са разглеждали по-млади двойки и тежкото пиене при един от тях", пишат Бърдит и колегите му в публикувания документ.

"Резултатите от тези проучвания показват, че тази дисхармония при пиенета е свързано с по-ниско удовлетворение от брака, по-голяма вербална агресия и по-висок процент на разводите."

Обратното обаче може да има своите предимства. Общите навици за пиене биха могли да сближат двойките или поне да не ги отдалечават една от друга.

Изследваните 9312 участници са от 4656 двойки от различен пол, които имат брак или живеят заедно. Те също така преминават поне три вълни на Проучването на здравето и пенсионирането - проучване на възрастни на възраст 50 и повече години в САЩ, което включва двойки, които се интервюират на всеки две години.

Изследователите се фокусират по-специално върху моделите на пиене на тези възрастни двойки, а не върху това какъв вид алкохол консумират. Ако участниците съобщават, че са пили алкохол през последните три месеца, те са помолени да включат и средното количество консумиран алкохол на седмица.

"Интересно е, че двойките, при които и двамата са посочили, че са пили алкохол през последните три месеца, живеят по-дълго от тези, при които или и двамата не пият, или се наблюдава несъгласуван модел на пиене, при който единият е пие, а другият – не“, обяснява Бърдит.

Установено е също така, че лекото или умерено пиене на алкохол и от двамата партньори е свързано с по-дълъг живот в сравнение с прекомерната консумация и от двамата (или никаква).

Не е ясно защо пиенето при двойките е свързано с по-голям шанс за оцеляване, а индивидуалната им консумация на алкохол - не. В този последен анализ на въздействието на пиенето върху продължителността на живота са взети предвид индивидуалните хронични проблеми като сърдечни заболявания и диабет. Изследователите искат да научат повече за това как пиенето на двойките се отразява на техните взаимоотношения.

Всичко това обаче подчертава широките начини, по които партньорите могат да повлияят на благосъстоянието на другия. Равнищата на консумация на алкохол, които са сходни между двойките, могат да покажат колко добре са съчетани техният начин на живот, близост и удовлетвореност от връзката.

"В други проучвания също така установихме, че двойките, които пият заедно, са склонни да имат по-добро качество на връзката и това може да се дължи на факта, че тя увеличава интимността", казва Бърдит.

Проучването има ограничения, например то анализира само хора в хетеросексуални връзки, които включват само един друг човек, докато на ниво население трябва да се вземат предвид много видове връзки.

Проучванията показват, че алкохолът влияе по различен начин на двойките, които имат еднополови и разнополови връзки, така че е необходимо по-обхватно изследване, преди да се правят общи заключения за резултатите от настоящето изследване. Също така би било полезно да се разгледа по-отблизо въздействието на видовете алкохол, които хората пият.

"Има и малко информация за ежедневните междуличностни процеси, които обуславят тези връзки", добавя Бърдет. "Какъв е техният ежедневен живот? Пият ли заедно? Какво правят, когато пият?"

Ако разберем как двойките си влияят взаимно на здравното поведение, ще можем да подобрим здравните политики и практики за възрастните хора, казва екипът. Интервенциите трябва да отчитат поведението и на двамата, за да се постигнат по-добри резултати.

В заключение, това проучване „показва, че съгласуваността на пиенето е свързана с по-дълъг живот, но че е важно да се вземе предвид и количеството на пиене от двамата партньори”, пишат изследователите.

Изследването е публикувано в The Gerontologist.

Източник: Science Alert