Активно вещество в марихуаната, известно като тетрахидроканабинол, успява да помогне за отстраняването на токсичните натрупвания на амилодиен бета протеин в мозъка, за който се смята, че е отговорен за началото на болестта на Алцхаимер. Това откритие следва по стъпките на данни от предишни изследвания, които откриха, че канабиноидите, включително тетрахидроканабинола, имат предпазващо действие при пациенти с невродегенеративни заболявания. “Нашето изследване обаче е първото, което доказа, че веществото влияе благоприятно както възпалението така и акумулирането на амилоидни бета плаки в нервните клетки”, коментира Дейвид Шуберт от института за биологически изследвания Солк в Калифорния.

Той и колегите му са тествали ефектите на веществото върху човешки неврони, който са били отгледани в лабораторни условия и са мимикрирали ефектите, които причинява болестта на Алцхаймер. Всъщност, веществото се оказва толкова перспективен медицински фактор, че вече има инициатива за създаването на генетично модифицирана мая, която ще може да го произвежда по-ефективно от всички други начини досега.

Science Alert