Одеяло (а не одеало)

Току-що (а не току що или токущо)

Вследствие (а не в следствие)

Впоследствие (а не в последствие)

Невинаги (а не не винаги)

Неслучайно (а не не случайно)

Нехая (а не не хая)

Абитуриент (а не абитюрент)

Претекст (а не предтекст)

Подставено лице (а не поставено)

Намордник (а не наморник) – идва от „морда” – муцуна

САрма̀ (а не съ̀рма - сърмен - плат с втъкани позлатени нишки)

Детектив (а не дедектив)

Съжалявам (а не съжелявам)

Случай (а не случей)

Розов (а не розав)

Граматическа особеност: когато прилагателните имена в м.р. ед.ч. завършват на –ен, се пишат с едно –н-; когато завършват на –нен, тогава се удвоява.

Особено (а не особенно) - особЕН

Искрено (а не искренно) - искрЕН

Свещено ( а не свещеННо) - свещЕН

Но безценно – безцеНЕН

Бетонно – бетоНЕН

Изключение – фин, фина, фино, фини

Цветелина Велчева

Прочетете още:

Правопис на отрицателната частица "не"

Още думи със специфичен правопис

Бройна форма

Тест