Когато стане дума за граматика, всеки обича да се изказва относно чуждото ниво на грамотност, като най-често обаче самият той допуска грешки. Ако приемем, че езикът е националноопределящ белег, а за нашия народ – и свръхценност, помогнала ни да оцелеем и да се съхраним като нация през нелеките исторически процеси, то не е ли важно да го уважаваме, да го ценим и най-вече – да го познаваме? Решихме да подготвим за Вас някои кратки учебни статии, с които да си опресните знанията по български език, а от време на време ще Ви даваме възможност да проверявате наученото и чрез тестове. Да учим и да се забавляваме! Не е гот да си неграмотен!

Започваме със списък на някои думи със специфичен правопис.
Запомнете - пише се:

Потискам (а не подтискам)

Възпирам (а не възспирам)

Безсмислен ( а не безмислен)

Безспорен (а не безпорен)

Безпокоя (а не безспокоя)

Странноприемница (а не страноприемница)

Полилей (а не полюлей)

Заимствам (а не взаимствам)

Имам предвид (а не впредвид)

Сякаш (а не всякаш)

Влязох (а не влезнах); влязохме (а не влезнахме)

Излязох (а не излезнах); излязохме (а не излезнахме)

Въставам ( а не възставам)

Въстаник ( а не възстанник)

Бенка (а не бемка)

Кренвирш (а не кремвирш)

Бонбон (а не бомбон)

Теоретичен (а не теоритичен)

Коригирам (а не корегирам)

Италиански (а не италиянски)