Обещахме ви, че започваме поредица „Грамотни ли сме?”, в която ще разработваме кратки учебни статии, за да си опресним знанията по родния език. Вече взехме три урока и е време за проверка на усвоеното. Преди да направите теста, можете да си преговорите материала тук:

Обща граматика - правопис

Правопис на отрицателната частица "не"

Списък на думи със специфичен правопис

1. В коя от следните думи е допусната правописна грешка?

А) въображение   

Б) съображение   

В) обкражение        

Г) съоръжение     

Д) образен

2. Къде има допусната правописна грешка?

А) утвърждавам 

Б) двойнствен

В) пропускателен пункт

Г) отвертка

Д) намордник

3. В коя от думите е допусната правописна грешка?

А) хуманист    

Б) комуникация    

В) пунктуация      

Г) кункуренция    

Д) ситуация

4. Къде има допусната граматична грешка?

А) незнаейки   

Б) не знам      

В) нехаейки         

Г) невиждащ        

Д) недовиждайки

5. В коя дума НЕ е допусната правописна грешка?

А) зборник   

Б) зграда   

В) здание  

Г) збогом   

Д) здържам

6. Къде НЕ е допусната грешка при членуването на думите?

А) радоста           

Б) ноща 

В) костта 

Г) остта 

Д) лостта

7. В коя от следните думи НЕ е допусната правописна грешка?

А) финна 

Б) особенна 

В) свещенна 

Г) бетонна 

Д) искренна

8. Къде НЕ е допусната правописна грешка?

А) възставам     

Б) възкръсвам     

В) възтание 

Г) въстановявам       

Д) възспирам

9. Кое от следните наречия е изписано правилно?

А) невинаги

Б) не случайно

В) в последствие

Г) междудругото

Д) в къщи

10. В коя дума има допусната правописна грешка?

А) анцуг

Б) опустошавам

В) притеснение

Г) изстудявам

Д) упора

Ще намерите отговорите на следващата страница.