Личностни характеристики

Едно от възможните обяснения е, че когато хората вярват, че са били отвлечени, те всъщност са изтълкували погрешно, изкривили и слели в едно истински и въображаеми събития. Ето защо скептиците обясняват подобни ситуации с термините на психологическите процеси и личностните характеристики.

Няколко изследвания показват, че преживяванията, описвани от „отвлечените“, не се отличават особено от онези на останалите хора по отношение на обективните психопатологични измерители. В своите семейства те нямат и случаи на психично нестабилни роднини.

Една конкретна характеристика обаче, с която се асоциират извънземните отвличания обаче  е склонността към фантазия.

Различни доказателства подкрепят хипотезата, че хората, склонни към фантазиране, често се потапят в комплексни въображаеми светове и бъркат фантазията с реалността.

Също така има и други психологически обяснения за случващото се – например дисоциация, при която психичните процеси на даден индивид се откъсват един от друг, както и от реалността (често в отклик на доста екстремни или стресиращи събития).

Склонността към фантазиране и дисоциацията често се свързват с травма в детството и хипнотични внушения.

Психолозите твърдят, че хипнозата окуражава създаването и „припомнянето“ на детайлни фантазии.

Така например историята на Бети и Барни Хил е съвсем типична – двамата разказват за медицински прегледи и процедури, комуникация с похитителите си, мощни и мистични чувства, огледи на кораба и пътешествие до други планети.

И всички тези „липсващи спомени“ са се появили след хипноза.

Поради тези причини се смята, че историите с извънземни отвличания са вследствие от комбинация от личностните характеристики на хората и податливостта им към фалишви спомени.