Могат ли Сферите на Дайсън да ни помогнат да открием извънземен живот?

Съвсем наскоро седем звезди бяха идентифицирани като потенциални кандидати в това отношение, като по-голямата част от излъчването им е в инфрачервения спектър. На теория това би могло да е топлината, отделяна от космически апарати в района. Друга статия обаче има не чак толкова вълнуващо обяснение - галактики, затъмнени от прах.

Съществуват редица начини за издирване на извънземни и един от тях е да се търсят следи от мащабни проекти в космоса. Именно тук на помощ идват Сферите на Дайсън. Идеята е предложена за първи път от Фрийман Дайсън през 1960 г. Според него напреднали цивилизации биха разположили колектори за енергия и дори местообитания около звезда, за да използват нейната енергия.

В крайна сметка подобна инфраструктура вероятно ще обгради цялата звезда и Дайсън смята, че ще може да се открие специфична сигнатура (например излишък на инфрачервено излъчване).

Благодарение на проекта „Хефест“ учените идентифицират седем звезди от тип М от общо 5 милиона звезди, открити от „Гая“. Астрометричният спътник е използван за картографиране на звездите в Млечния път и е от огромна полза за много изследвания.

Данните от 2MASS (Two Micron All Sky Survey) и WISE (Wide Field Infrared Survey Explorer) също са използвани, за да се откроят тези седем небесни тела, които на пръв поглед се харакетризират с въпросния излишък в инфрачервения спектър.

Изображения на WISE на затъмнени от прах галактики. (NASA/JPL-Caltech/UCLA)

В неотдавнашната статия Тонгтян Рен и неговият екип разглеждат резултатите от проекта и разсъждават върху евентуалното естество на кандидат-сферите. Учените съпоставят информацията от данните от изследването на небето Very Large Array Sky Survey (VLASS) и няколко други радиопрегледи.

Те търсят радиоизточници в радиус от 10 дъгови секунди от позициите на кандидатите, идентифицирани от „Гая“ Имайте предвид, че при пълнолуние Луната е с диаметър 1860 дъгови секунди.

Радиоизточници са открити за три от кандидатите, наречени A, B и G. Точността на източниците е съответно в рамките на 4,9, 0,4 и 5 дъгови секунди, а кандидатът G е открит в множество радиопрегледи. Заключението на екипа е, че е малко вероятно седемте звезди да са Сфери на Дайсън. Според тях по-скоро става дума за някакво галактическо явление. И най-вероятното обяснение е далечна галактика, затъмнена от прах.

Наличието на прах би замърсило разпределението на инфрачервената енергия в спектрите на двата обекта. Другият кандидат (В) също се смята за далечна галактика, но такава, която се намира изключително близо до звезда джудже от тип М.

Подобно на А и В, и кандидат G има спектър, който разкрива радиосилно активно галактическо ядро със свръхсветлинни струи, простиращи се навън. Вероятно галактиките представляват далечни квазари, които излъчват огромни количества радиация, но затъмняващите ги горещи прахови облаци закриват повечео лъчения, с изключение на инфрачервените.

Ами останалите четири кандидати? Досега не е открит съответстващ радиоизточник. Това не означава, че моделът на горещите прахови облаци, затъмняващи галактиките, не е адекватно обяснение, а само, че са необходими допълнителни радиоизследвания с по-висока резолюция.

Разбира се, може да се окаже, че те наистина са технологични сфери около далечни звезди. Колкото и да ни се иска това да е вярно, все още не разполагаме с подобни доказателства.

Източник: Universe Today