Те са арогантни, надменни, манипулативни, лъжливи, хранят се от признанието и възхищението на околните и са истински емоционални стрелци от засада. Психологията се занимава от десетилетия с това личностно разстройство и затова може да даде еднозначен отговор: нарцистичните хора имат много високо самосъзнание. Те отлично съзнават какви са, но им липсва емпатия. Затова, въпреки че са в състояние да оценяват ефекта от действията си, не умеят да се поставят на мястото на другите. Нарцисистът никога не поема отговорност, даже постъпките му да са погрешни или дори наказуеми в очите на околните. Разумът му чувства и преработва заобикалящата среда от инструментален и користен ъгъл. Нарцисистите се концентрират единствено върху това да развиват стратегии, за да извличат изгода и да подхранват егото си.

Ако споделяте живота или социалната си среда с нарцисист, почти винаги ще си задавате един и същи въпрос: не осъзнават ли нарцистичните хора последствията от своите действия? Тъй като тяхното поведение рядко се променя, когато причиняват вреди, мнозина смятат, че не ги осъзнават.   Но изследванията показват нещо съвсем различно. Първо трябва да поясним, че нарцистичното личностно разстройство е спектър. Някои хора проявяват само малко признаци, докато други демонстрират интензивни и патологични качества. Науката казва, че повечето от тях знаят какви са и го приемат, тъй като не виждат проблем в това.

Д-р Ерика Карлсън и екипът й от Вашингтонския университет са провели едно от най-показателните и убедителни проучвания по темата. Трудът им се обляга на по-ранни изследвания, в които са използвани многобройни инструменти за анализ. Резултатите от него са публикувани в Journal of Personality and Social Psychology. Нека разгледаме по-подробно изводите на учените.

Харесвам се такъв, какъвто съм, заедно с тъмните ми страни

Освен че дават положителен отговор на въпроса дали нарцисистите съзнават, че са такива, проучванията на д-р Карлсън разкриват и други интересни аспекти: нарцисистите смятат себе си за по-интелигентни, по-привлекателни и по-компетентни от останалите. Те са убедени, че притежават много положителни качества и не се стесняват да го изтъкнат. Освен това знаят, че имат и негативни черти, като признават, че са импулсивни и арогантни и склонни да се „надценяват“. Съзнават, че са доминантни и манипулативни, но не смятат, че това се отразява неблагоприятно на личностния им профил. 

Нарцисистите знаят за славата си, но това не е техен проблем

Нарцисистите съзнават как ги възприемат околните. Държат обаче другите отговорни за славата си и никога не търсят проблема в себе си. Другите са тези, които не разбират колко изключителни са те. Нарцисистите вярват, че превъзхождат всички останали. Затова смятат, че имат право да експлоатират по-слабите, понеже според тях светът функционира така: само силните имат шансове.

Знаят ли нарцистичните личности, че са нарцисисти? Да, но им е безразлично

Нарцисистите знаят, че са такива. Но защо им е безразлично? Първото обяснение може да е, че  тълкуват погрешно това свое качество. Те не гледат на него като патология, а смятат, че да са арогантни, контролиращи или егоистични крие куп предимства. Има и друго, много интересно обяснение. Според теорията за себеприемането нарцисистът реконструира своите мета възприятия така, че винаги да са позитивни и да предпазват егото му. Това го подтиква да оправдава абсолютно всичко у себе си. Усъвършенствал е умението да представя личностните са характеристики като абсолютно положителни. Ако другите са на различно мнение, той определя тези хора като завистливи.