Ново изследване, проучило подписите на 500 финансови мениджъри, откри връзка между подписите и тъмните страни на нарцисизма, като например авторитарността, манипулативността и използвачеството. С други думи - хора с по-големи подписи е по-вероятно да бъдат нарцисисти. 

Учените са открили, че мениджърите с най-големи подписи са по-склонни към нарцисизъм. Те често изкривяват истината, като например докладват нереални цифри по отношение на приходите или дори отслабват вътрешния контрол на компанията. 

“В идеалния ваариант ще имате достъп и директен контакт с изпълнителните директори и ще можете да им направите личностен тест, но това обикновено не е възможно. В случая подписите дойдоха директно от мениджърите и ние използвахме два лабораторни теста, за да установим връзката между подписа и нарцисизма,” обяснява д-р Чарлз Хам, един от авторите на изследването.

Понякога приемаме нарцисизма като предимство, добавя Хам, “Когато си мислим за нарцисизма, първото нещо, за което се сещаме, е, разбира се, Стив Джобс. Хората асоциират това с положителни характеристики на личността.” Но в реалността само някои от чертите на нарцисистите са положителни, като например себеувереността.  Учените са установили връзка само между тъмните страни на нарцисизма, като авторитарността и манипулативността.

“Ние отчетохме при анализа фактори като пол, длъжност и фирмена история. В допълнение измерихме и размера на подписите на генералните директори, за да се ориентираме дали наистина финансовите мениджъри движат процеса на фирмен надзор,” добавя друг учен от изследването, Ник Сейберт.

Друг белег, по който може да се установи нарцисизма по подписа, е използването на допълнителни линии или удивителни. 

Източник: Psy Blog