Подписът на всеки е автентичен и уникален. Той е символ на нашата идентичност, наша запазена марка. Но освен да бъде инструмент, който осигурява правната валидност на документите, подписът ни може да разкрива за нас неща, които трудно можем да предположим.

Науката, която свързва почерците и подписите на хората с характера им, е известна като графология. Ето какво можем да научим за себе си от начина, по който се подписваме.

Подпис, насочен нагоре

Вие сте оптимистична, енергична творчески настроена личност.

Равен подпис

Вие сте уравновесен човек.

Подпис, насочен надолу

Склонни сте към песимизъм и пасивност.

Дълъг подпис

Вие сте надеждни, самоуверени и упорити, но може би сте твърде старателни и малко досадни.

Къс подпис

Бързи реакции, нетърпеливост, слаба концентрация.

Големи главни букви

Може би сте капризни и взискателни

Буквите са със сходен размер

Вие сте по-скоро скромни и стеснителни.

Малки букви

Вие сте рационални, пестеливи и самодисциплинирани

Много малки букви

Може би сте егоистични и стиснати.

Големи букви

Вие сте мечтателни, независими, наивни, доверчиви и добросърдечни хора.

Плавни извивки

Вие сте внимателни, общителни и добросърдечни.

Ъгловати връзки

Вие сте независими, сприхави и себеутвърждаващи се.

Големи разстояния между буквите

Вие сте гъвкав човек, който се стреми да превръща идеите в реалност.

Липса на растояния между буквите

Вие сте последователни, логични и консервативни.

Много завъртулки и силно стилизирани букви

Вие сте доста суетни и обичате да се изявявате публично.

„Гол“ подпис

Вие сте човек със здрава логика.

Компактен подпис

Вие сте тактици.

Широк подпис

Вие сте стратези.

Силен натиск

Вие сте екстроверти. Възможно е да сте вманиачени на тема пари.

Неравен слаб натиск

Несигурност, самокритика.

Подчертан подпис

Може би сте егоцентрични и чувствителни.

Черта над подписа

Може би сте горди и суетни хора, които мечтаят да постигнат много в живота.

Черта, която минава през подписа

Вие сте чувствителни и недоволни от себе си.

Дълга „опашка“

Вие сте благоразумен човек, който мрази да го критикуват и да му заповядват.

Точка в края на подписа

Вие сте силно дисциплиниран човек.

Точка в началото на подписа

Обичате да съберете цялата информация, преди да започнете да работите.

Сложен подпис с много различни извивки

Склонни сте да създавате проблеми там, където ги няма

Извивка назад

Склонни сте да анализирате действията си

Последните букви са по-малки

Възможно е да губите интерес в края на проектите си.

Последните букви са по-големи

Най-активни сте в крайните етапи на работата. Може би ви е трудно да пазите тайна.