Подписът на всеки е автентичен и уникален. Той е символ на нашата идентичност, наша запазена марка. Но освен да бъде инструмент, който осигурява правната валидност на документите, подписът ни може да разкрива за нас неща, които трудно можем да предположим.

Науката, която свързва почерците и подписите на хората с характера им, е известна като графология. Ето какво можем да научим за себе си от начина, по който се подписваме.

Подпис, насочен нагоре

Вие сте оптимистична, енергична творчески настроена личност.

Равен подпис

Вие сте уравновесен човек.

Подпис, насочен надолу

Склонни сте към песимизъм и пасивност.

Дълъг подпис

Вие сте надеждни, самоуверени и упорити, но може би сте твърде старателни и малко досадни.

Къс подпис

Бързи реакции, нетърпеливост, слаба концентрация.

Големи главни букви

Може би сте капризни и взискателни