Нарцисистът остава разруха след себе си. Той е човек, който се интересува от собствените си интереси и желания. Никога не поставя чуждите нужди пред своите. Той е неспособен на искрено съчувствие, разбиране и емпатия. Такъв човек може да разруши целия ни свят.

Най-добре да си нямате изобщо работа с такъв в живота си. Но ако все пак сте съжителствали с него и сте успели да се спасите от неговото пагубно влияние, то със сигурност има неща, за които да му благодарите:

1. Направил ни е по-силни.

Ако сте успели да се освободите от подобен човек, то значи сте проявила воля и сила на характера. Били сте смели и категорични в намерението си да започнете отначало и да пренаредите живота си.

2. Развили сме емоционалната си интелигентност.

Това означава, че сте изострили своята чувствителност, научили сте се да разпознавате чувствата у другите и собствените си. Станали сте много по-наблюдателни и сетивни, научили сте да четете знаците около себе си.

3. Постигнали сме по-висока степен на самопознание.

Когато се борите с нарцисист в живота си, вие неизменно се вглеждате и в себе си. Когато това става, вие намирате различни неща за себе си. Научавате се да се вслушвате в сърцето си, да разпознавате вътрешния си глас. Самопознанието е най-дългият път, но нарцисистът ви е помогнал да го извървите по-бързо. А самопознанието е пътят към щастието и вътрешната хармония.

4. Да ценим себе си и другите.

Нарцисистът ви е помогнал да разберете, че най-важни са човешките взаимоотношения – топлината в тях, взаимното уважение, разбирателството. Няма никакво оправдание за поведение, което смачква самочувствието ни, което цели да ни унизи или злепостави, омаловажи или нарани. Колкото по-дълго намираме оправдание на това, толкова по-лошо за нас.

5. Да бъдем себе си!

Нарцисистът ни е преподал най-важния урок – че каквото и да става, винаги трябва да бъдем себе си. Колкото и да се опитваме да му угодим, той никога не е доволен. Колкото повече се опитваме да се приспособим към чуждите желания и изисквания, толкова повече губим себе си и страдаме. Затова трябва да сме благодарни на нарцисистите в живота си – показали са ни по трудния начин пътя към вътрешната хармония и покой, направили са ни по-силни, по-смели, по-уверени и по-щастливи хора.