Депресивният нарцисизъм е особена форма на нарцисизма, която се отличава с комбинация от депресивни симптоми и нарцистични личностни характеристики. Тук ще прочетете в какво се изразява той и как се лекува.

Слабото място на нарцисиста често е крехкото му самочувствие. Макар външно да изглеждат прекалено самоуверени, те реагират болезнено на критика и отхвърляне. Надутото им его всъщност прикрива неувереност. Сам по себе си нарцисизмът не е психично разстройство, а личностен белег. В екстремни случаи обаче нарцистичните черти могат да създадат проблеми в междучовешките отношения и да вървят ръка за ръка с психични нарушения като депресия или паническо разстройство. Именно тогава става дума за депресивен нарцисизъм.

Нарцистичните личности обикновено имат висока самооценка и силна потребност от възхищение. При въпросната форма на нарцисизъм тези качества са смесени със симптоми на депресия като тъга, безнадеждност и апатия. Депресивният нарцисизъм има разнообразни проявления. Възможно е засегнатите да реагират особено чувствително на критика, но същевременно да имат негативна представа за себе си и да се измъчват от съмнения във възможностите си.

Може да се чувстват изолирани, независимо че едновременно с това изпитват необходимост от признание и възхищение. Лечението на депресивния нарцисизъм е комплексно, защото трябва да се третират както нарцистичните, така и депресивните симптоми. За подобряване на себевъзприятието и проблемите в отношенията много помага психотерапията, съчетана с поведенческа и психодинамична (дълбинна) терапия.