Нарцисистите са шампиони по изкривяване на фактите. В съзнанието си могат да изобразят най-причудливата действителност, която няма нищо общо с истината. Изкривявайки по този начин фактите, те объркват партньора си.

    Начините за разпознаване на потенциални лъжи от страна на нарцисиста включват интензивно отричане и прекратяване на дискусията. Обижда се и отказва да продължи разговора или направо излиза от стаята.

   Ето каква е разликата между поведението на нарцисиста и как реагират емоционално здравите хора, когато се сблъскат с него.

Първо, обикновено, ако нарцисистът е подозрително категоричен, то най-вероятно лъже. Повтарянето на фрази като „Не съм го направил" често се оказват просто защитна реакция, а отричането на обвинението е особено силно изявено и разпалено. Нарцисистът може да бъде толкова убедителен, че дори да ви накара да се съмнявате в себе си. Дори след като представите доказателства за неговото прегрешение, отново може безочливо да отрича в очите ви и да казва на черното бяло.

Повечето емоционално логични хора, когато се сблъскат с даден проблем, правят пауза и обмислят информацията, представена на вниманието им. Те отделят няколко минути, за да разгледат гледната точка на другия човек. След като направят това, или се съгласяват, или не. Липсва незабавната, яростна и защитна реакция.

Второ, след като многократно е отричал каквато и да е вина, дори и при наличието на очевидни доказателства, които говорят за обратното, нарцисистът бързо преминава към нова стратегия от типа „проекция“ - отклонява вниманието и отказва да поеме отговорност, след което превключва на друга скорост и се опитва да ви обвини.

Например: „Не съм бил в дома на Анна. Не, не бях. Не. Не бях там. Но къде беше ти вчера следобед? Не видях колата ти вкъщи. Бяхте ли при Дан? Да, сигурно си била. Сигурна съм, че сте били. Не се опитвай да отричаш. Не лъжи."

Обратно, емоционално здравият човек ще остане фокусиран върху своята част от проблема. Той ще се вгледа в себе си и ще обмисли нещата. Най-логичната реакция би била да поеме отговорност за грешката си.

Трето, нарцисистът прекъсва спора. След бързото отричане, отклоняване на вниманието и всички защитни механизми, които е успял да включи, той се държи раздразнено и се измъква от ситуацията. След това отказва да говори повече по темата. Например: „Няма да обсъждам повече тази лудост. Приключих по този въпрос. Ако обичаш, повече не повдигай темата."

От друга страна, човекът, който е отговорен и емоционално стабилен, е склонен да иска да поправи всеки разрив, който може да е причинил във връзката. Това поправяне е пример за усилиетода компенсираш егоистичен момент или грешка във връзката.

В заключение, нарцисистът обикновено лъже, когато от отричане или отклоняване на вниманието преминава към защитна реакция, обвинение и след това прекъсва дискусията за неопределено време. Неговите несъзнати защитни механизми го правят неспособен да се справи с реалността на постъпката си. Ако забележите тези три неща, когато влизате в спор с партньора си, той може би лъже.

Psychology Today