Как слушането на музика, изпълнена на живо, въздейства върху мозъка – изследване на специалисти от Университета на Цюрих, Швейцария, установи, че изпълненията на живо предизвикват по-силна емоционална реакция от слушането на музика от устройство. Концертите свързват изпълнителите с публиката, за което вероятно влияят еволюционни фактори, съобщи електронното издание „МедикълЕкспрес“.

Изследователи от Университета на Цюрих под ръководството на Саша Фрюхолц, професор по когнитивни и афективни невронауки, са проучили ефекта на живата и на записаната амузика върху емоционалните процеси в човешкия мозък. Те са извършили сложен експеримент, при който пианист променя изпълнението си на живо, за да усили емоционалните реакции върху амигдала. По време на експеримента учените използват ядрено-магнитен резонанс, за да измерят активността на амигдала при 27 души, както и на музиканта, в реално време.

„Изследването ни показа, че музикалните изпълнения на живо предизвикват много по-висока активност в амигдала в сравнение със записаната музика. Живата музика освен това стимулира много по-активен обмен на информация в целия мозък, което сочи за силна емоционална дейност в афективните и когнитвни части на мозъка“, каза Фрюхолц.

Според него хората искат емоционалното преживяване, което може да им донесе изпълнението на живо. Искаме музикантите да ни отведат на емоционално пътешествие с изпълненията си, каза Фрюхолц. Резултатите от изследването са публикувани с списанието на Националната академия на науките на САЩ.