Манипулирането е най-коварната психическа атака, която някой може да ни причини, защото е подмолна и често пъти остава неразпознаваема, докато не започне да оказва пагубно влияние върху нас. Ето за кои знаци е добре да си имате едно наум:

1. Мания за контрол. Манипулаторите искат да упражняват контрол над останалите, като влияят на техните мисли, чувства, решения. Това, разбира се, не става очевидно, в противен случай не би било манупилация. Това се случва бавно и постепенно – с подмятане, с реплики, които жегват, с намеци, с умело насочване на мислите в определена посока, с „пускане на муха“ в главата. Целта е да не се допускат подозрения, но трябва да имате едно наум, ако усетите нещо подобно.

2. Вменяване на чувство на вина. Манипулаторите много обичат да карат другите да се чувстват виновни. Това им е запазена марка, защото в повечето случаи този метод сработва. Тактика е да отричат неща, които са казали или направили, за да ви накарат да се усъмните в себе си. По този начин хвърлят вината върху вас. При това са много убедителни.  

3. Емоционално манипулиране. Манипулаторите са изкусни в играта на чувства с другите, за да получат онова, което искат. Обичат да карат другите да се чувстват виновни заради собствените си и ви наказват с мълчание. 

4. Изолиране от близките ви. Манипулаторите ще се опитат да ви отдалечат от хората, които истински ви обичат. Ще се опитат да ви привлекат към себе си и да ви внушат, че са ваши истински приятели, които ви мислят най-доброто. Ще направят всичко възможно, за да ви отдалечат от приятели, семейство, роднини, близки. Ако случайно ви остане някакво време за другите, манипулаторите ще ви накарат да се почувствате виновни, че прекарвате време с друг освен с тях.

5. Постоянни обвинения. Манипулаторите често не поемат вината за собствените си думи и действия. Вместо това хвърлят обвиненията срещу всички останали. Способни са да извъртят обстоятелствата така, че да са в тяхна полза. Влизат в ролята на жертва, а обвиняват вас като насилници. Каквото и да привет, винаги вие сте „лошият“, защото изкусните лицемери могат да излязат сухи и от най-дълбоките води.

Формите на манипулиране са много и най-различни. Ключът да разпознаете, че сте жертва на подобно поведение, е да наблюдавате себе си. Започнете ли да се чувствате по-често виновни и неразбрани, объркани и тревожни, замислете дали не сте попаднали в капана на подобни отровни взаимоотношения. Ако случаят е такъв, направете всичко възможно да се освободите от вредното влияние на този човек.

Цветелина Велчева