Дезинформацията е един от основните проблеми на демократичните общества. Зад безспирния поток от фалшиви новини, които ни заливат ежедневно, често се крият стратегии, които имат за цел да манипулират общественото мнение и да подкопават стабилността на държавите и техните институции.

Дезинформацията може да достигне до нас по всякакви канали, но може би най-вредният и опасният са социалните мрежи, тъй като те допринасят за мълниеносното разпространение на фалшиви новини и непроверени факти.

Как да плуваме в морето от информация, без да се удавим и без да попаднем в капаните на дезинформацията? Как можем да разпознаваме фалшивите новини? Защо хората са склонни да вярват на всякакви теории на конспирациите?

По темата разговаряме с Мадлен Ангелова-Елчинова - главен асистент в катедра „Философия“ на СУ „Св.Климент Охридски“, автор на книгата "Отвътре навън. А priori обосноваване, интуиции и концептуално владеене". Изследователските ѝ интереси са в областите епистемологията, философия на възприятията и метафилософията.

Можете да ни слушате в следните платформи:

- Spotify

- Spotify for Podcasters

- Apple Podcasts

- Storytel

- Pocket Casts

- SoundCloud

- The Podcast Place

- Google Podcasts