“Ако музиката е място – тогава джазът е градът, фолкът е дивото, рокът е пътят, а класическата музика е храмът.”

Вера Назарян - американска писателка от армено-руски произход.