Ако говорим за анатомия, разликите, естествено, са очевидни.
Когато обаче става дума за цялостното развитие и съзряване, различията не са съществени, но все пак съществуват.
Поведението и развитието на детето са по-скоро резултат на жизнен опит, влияние на околната среда и на отношението на родителите, не толкова на полова принадлежност.
А за да развие той или тя пълния си потенциал, трябва много внимание и подкрепа.
Доколко полът играе роля в развитието на вашия син/дъщеря и с какво може да помогнем?

Социални умения

Истина или лъжа: Жената е по-чувствителна и познава емоциите си по-добре. Истина.
След анализ на повече от 100 проучвания, учените стигат до заключение, че още от детството момиченцата по-лесно определят емоциите на хората, като се ориентират само от изражението на лицето.
Британски учени установиха, че бебетата момичета се вглеждат в лицата, докато момченцата – в движещи се предмети.
Новородените имат умения да „четат“ емоциите по лицето, но те се усъвършенстват с напредване на възрастта.
Момичетата изпреварват момчетата, вероятно защото те са насърчавани да изразяват чувствата си, докато момчетата – да ги прикриват.

Какво да направим:
Момчетата са не по-малко чувствителни (всяка майка на момче го знае). Научете ги да изразяват чувствата си. Каже им думите, с които да ги назовават.

Продължава на страницата на Новите родители.