Дългото пътуване е истинско изпитание за нервите на родителите, когато децата са с тях в колата. Колкото са по-малки и колкото пътуването и по-дълго, толкова кошмарът е по-продължителен.
Малчуганите отварят и затварят прозорци, щракат копчета, пускат и гасят осветлението, ритат седалката не шофьора ..
Капризите им често прерастват в истерия, могат да подлудят дори и най-уравновесените родители.

Вземете „предпазни мерки“ и се подгответе да ги забавлявате.
В  първата част разказахме за особеностите на децата в различните възрасти. Във  втората предложихме  5 забавни игри за развитие на речта.
Продължихме с игри за развитие на паметта и вниманието в третата част на материала. 
Сега завършваме с предложение за игри за развитие на фината моторика.

"Всичко е в юмрука ми" 

За пътуването вземете малка найлонова торбичка.
Дайте на детето пакета в ръцете му и го помолете да го скрие, така че да се побере в юмрука  (първо в дясната му ръка, след това в лявата). В същото време рецитирайте:

„Ще скрия пликчето в юмрук,
Затварям го с дясното кутре,
Не казвай, че е лесно тук,
Все пак съм дете.“

Алтернатива на пликчето може да бъде салфетка, носна кърпичка или малка играчка от шоколадово яйце.
Първо, стихотворението се рецитира от възрастния, а след това обратното.

"Пчела"

Детето трябва да отвори пръстите на дясната си ръка един по един (можете да започнете с показалеца, а останалите пръсти са свити в дланта).
Докато то отваря по едно пръстчета, възрастният рецитира:

„Джу-жу-жу, жу-жу-жу,
Кръжам над цветята."

След това „обучението“ се прехвърля към пръстите на лявата ръка.

Продължава на страницата на Новите родители