Габровец лежи на смъртен одър:

− Жено, тук ли си?

− Тук съм...

− Сине, тук ли си?

− Тук съм...

− Дъще, тук ли си?

− Тук съм...

− Е, тогава що свети лампата в коридора?