Поведенческите прилики между родителите и техните деца и внуци не са толкова големи, показва ново научно изследване, съобщи „Медикъл експрес“. Невъзможно е да се предвидят моделите в мисленето, чувствата и поведението на детето.

Всеки човек наследява само половината от своите гени от всеки един родител. Следователно това не може да е достатъчно личностните черти да бъдат подобни, казва водещият автор на изследването Рене Мотус.

Екип на Факултета по философия, психология и езикови науки на университета в Единбург, Великобритания, и екип на университета в Тарту, Естония, са работили с данни на повече от 1000 двойки роднини от биобанката на Естония, съдържаща здравна информация на доброволци от цялата страна.

Повече от 2500 участници са съобщили за собствените си нива на пет ключови черти на характера - откритост, добросъвестност, екстравертност, сговорчивост, невротизъм, както и за степента на удовлетворение от живота. Всеки човек е бил роднина на поне още един участник. Самооценките на всеки човек за неговите личностни черти са били подкрепени от второ мнение на "информатор" - обикновено партньор на участника. Това е направи много по-точна, отколкото в предишни проучвания, използващи самооценки.

Резултатите определят наследствеността на личностните черти и удовлетвореност от живота на около 40 процента. Гените не са достатъчни, за да бъдат родителите и децата много по-сходни помежду си в сравнение с напълно непознати хора, казва д-р Мотус, чието проучване все още не е рецензирано.