Традиционният образ на акулите, с който сме свикнали, е на безмилостен самотен хищник, който броди неуморно в дълбините на океана, в търсене на следващата си жертва. През последните години обаче все повече изследвания стигат до извода, че много от видовете акули са социални животни, които не обичат самотата, съобщи Discovery News.

Животът на групи е често срещано явление в животинския свят. Той помага на животните да оцеляват, например като се предпазват заедно от хищници или като си помагат в търсенето на храна. Оказва се, че социалният живот на акулите е на още по-високо ниво. Според едно скорошно изследване на учени от Университета на Маями т.нар. лимонови акули поддържат активен контакт със себеподобните си и непрекъснато обменят информация с тях.

Нещо повече, експериментите, проведени в прочутата „акулова лаборатория” на BBFS (Bimini Biological Field Station - Биологична полева станция на Бимини), недвусмислено показват, че акулите предпочитат компанията на себеподобни дори когато от това няма никакви ползи, свързани с размножаването, храната или защитата от по-големи хищници. Т.е. те просто обичат да са заедно. Още по-интересен е фактът, че лимоновите акули се групират и поддържат контакт с индивиди, които са сходни с тях по възраст и размер. „На практика, те имат приятели”, обяснява изследователят от станцията на Бимини Тристан Гътридж пред National Geographic.

При други експерименти акулите са показали, че могат да обменят специфична информация за изпълнението на определена задачи. По-нататъшните изследвания на научната група от BBFS са насочени към изследване на индивидуалността на лимоновите акули. Тези проучвания са все още на ранен етап, но според един от предварителните резултати, сред акулите има както „социално затруднени”, така и доста екстровертни индивиди.