Откакто свят светува, хората са търсили еликсир за дълголетие и безсмъртие. Докато са се проваляли в своите безуспешни опити и експерименти, кротко край нас си е съществувал един вид медуза, която на практика познава вечния живот. Turritopsis nutricula (или понякога – Turritopsis dohrnii) е в състояние да превърне своите клетки от зрели обратно към незрели, с други думи – да се подмлади. Тази способност я прави единственото животно, известно на науката, което е способно биологически да се връща назад в развитието си, след като вече е достигнало зряла възраст.

Освен дребния й размер, нищо друго не я различава от обикновената медуза. Но само на пръв поглед. Този много дребен вид всъщност притежава изключителни способности за адаптация към средата, в която попада, и би могла да оцелее във всякакви условия, успявайки да избегне физически наранявания, глад и природни заплахи. Ако например Turritopsis бъде поставена в среда без храна, тя би оцеляла за разлика от обикновените медузи, които бързо биха умрели от глад. Безсмъртната медуза хитро би прибегнала до своя „втори шанс“, като просто се върне назад в развитието си. Известно е също така, че този вид медузи имат навика да се прикрепят към кораби, когато иска да смени местоположението си.

Turritopsis представлява голям интерес за учените заради своите адаптивни и регенеративни способности. Учените постоянно търсят начин да разберат как това биологическо чудо (превръщането на един вид клетки в друг) може да се приложи върху човека за възстановяване на повредена тъкан. Това са все невероятни открития, за които науката все още няма обяснение.

Вижте повече във видеото.