Под ледената кора на Европа - един от спътниците на Юпитер – вероятно се крие повече вода от всички морета и океани на Земята, взети заедно. Този течен океан привлича вниманието на учените от край време, тъй като се смята, че водата е ключова съставка за сформирането на живот. Сега потенциално нова характеристика на този спътник подкрепя допълнително това твърдение.

В научно изследване, публикувано в Geophysical Research Letters, учени твърдят, че интериорът на Европа е достатъчно топъл, че да доведе до сформирането на подводни вулкани. На пръв поглед вулканите може и да не изглеждат като най-благоприятната характеристика за зараждането на живот. Когато изригват обаче, те могат да създадат сравнително благоприятни условия. Потенциалното им присъствие на Европа влива в местните океани два ключови елемента – химикали и енергия. На Земята подземните хидротрермални отврори в океаните бликат с живот. Според някои изследователи именно тук се е зародил животът на нашата планета.

Учените проучват гравитационното притегляне, което Юпитер и някои от останалите му спътници оказват върху Европа. Тези взаимодействия стресират интериорните пластове и генерират топлина. Именно това захранва вулканизма на съседния спътник Йо, който се намира сравнително близо до Юпитер. Моделът на изследователите предполага, че подобно нещо се случва и на Европа.

„Нашите открития предоставят допълнителни доказателства, че океанът, намиращ се под повърхността на Европа, вероятно е създал среда, която е благоприятна за сформирането на живот – казва водещият автор на проучването Мари Бехоункова от Карловия университет в Чехия. – Европа е един от малкото планетарни обекти, които вероятно са поддържали вулканична активност в продължение на милиарди години, вероятно единственият, освен Земята, който разполага с огромен воден резервоар и дълготраен източник на енергия.“

Схематичен изглед към вулканизма на Европа. Източник: NASA/JPL-Caltech/Michael Carroll

Според този модел вулканичната активност на Европа най-вероятно настъпва на по-високи ширини. Много е вероятно това да се е случвало в продължение на милиарди години.

Как бихме могли да потвърдим тази теория? След около 8-10 години Europa Clipper на NASA и JUICE на Европейската космическа агенция ще започнат да проучват по-подробно юпитеровата система. „Перспективата за един горещ скалист интериор и вулкани на дъното на Европа увеличава шанса, че океанът на този спътник ще предоставя място, годно за живот – казва проектният учен на Europa Clipper Роберт Папалардо от Лабораторията за реактивно движение на NASA. – Може и да успеем да тестваме това с планираните гравитационни и композиционни измервателни инструменти, планирани да бъдат включени в Europa Clipper.

Нито Europa Clipper, нито Juice са замислени с идеята да търсят живот. Техните орбитални проучвания обаче ще ни помогнат да си отговорим на въпроса дали е възможно да съществуват живи организми на тези места.

Източник: IFLScience