Случвало ли ви се е някога да обръщате повече внимание на смартфона, отколкото на своя партньор (т.нар. “фъбинг” – от англ. phubing – phone + snubbing). Няма проблем да ни кажете, свои хора сме си. Ако отговорът е „да“, вероятно ще се наложи да преосмислите поведението си, тъй като ново изследване открива, че регулярният фъбинг вреди на брака.

Терминът фъбинг е изкован, за да опише съвременната тенденция на хората да предпочитат смартфоните пред общуването с хора от плът и кръв. Множество изследвания се опитват да открият причината защо много от нас постъпват по този начин, но една област, в която, изглежда, се постига известен консенсус, е свързана с отрицателното въздействие, което фъбингът оказва върху семейните, социалните и романтичните отношения. Кой да предположи?

Най-новото проучване по въпроса не прави изключение. Авторите от университета „Нигде Йомер Халисдемир“ в Турция използват данни от проучване на 712 женени хора на средна възраст 37 години, за да изследват взаимодействието между фъбинга, комуникацията и удовлетвореността от връзката сред женените двойки.

Специалистите събират лична информация от всички участници и ги подканват да попълнят серия от въпросници, разработени от психолози: Скала за удовлетвореност от брака, Скала за умения за ефективно общуване и Скала за фъбинг.

Да започнем с лошите новини. Новото проучване потвърждава откритията до момента – въпреки че днес фъбингът вече е социално приемливо поведение (или поне толкова разпространено, че не му обръщаме внимание), то влияе „върху брачната удовлетвореност, както и върху личното благополучие на лицата, сключили брак“, пишат авторите.

"Всъщност 75 % от възрастните гледат на фъбинга в присъствието на партньора като на "недодялано" поведение (не е умишлено, нито се възприема като лично)."

Авторите продължават да обясняват, че усещането за игнориранет може да породи много лоши чувства и да доведе до конфликт, когато единият партньор изглежда, че не отговаря на очакванията на другия по отношение на междуличностното общуване.

Когато анализират уменията за общуване, учените разкриват един важен елемент от пъзела: "Този резултат показва, че уменията за общуване са пълноценен медиатор по отношение на връзката между фъбинга и брачното удовлетворение при лицата, сключили брак."

Авторите подчертават изрично, че " ефективното слушане, себеразкриването, емпатията и "аз-езикът" са положително свързани с удовлетворението от брака и отрицателно - с фъбинга. Аз-езикът насочва фокуса на комуникацията към мислите и чувствата на говорещия, като помага на слушателя да не се чувства обвиняван и по този начин да се защитава. 

Проучването има някои ограничения. Данните са предоставени от самите участници, което винаги оставя възможност за отклонение. Също така начинът, по който е замислено изследването, затруднява изключването на възможността ниските резултати за удовлетвореност от брака да са свързани с предишни преживявания, които на този етап не са обхванати. Авторите предлагат в идеалния случай бъдещите изследвания да включват различни демографски характеристики, тъй като всички участници в това проучване са от Централноанадолския регион на Турция.

Проучването завършва с предположението, че подобряването на уменията за общуване при хората, сключили брак, вероятно е по-важно от всякога и че семейните и брачните консултанти трябва да вземат предвид възможното въздействие на технологиите в своята практика.

Що се отнася до смартфоните, нещата отдавна са излезли извън контрол – на практика не съществува начин повечето хора да премахнат тази технология от живота си. Всичко, което можем да направим, е да се научим да живеем с нея.

Изследването е публикувано в Computers in Human Behavior.

Източник: IFLScience