Хората въобще не подозират колко много би им било приятно да прекарат малко време насаме със своите собствени мисли, без нещо да отвлича вниманието им. Поне това твърди ново изследване, публикувано в American Psychological Association.

„Хората притежават удивителна способност да се вглъбяват в своите собствените си разсъждения“, казва докторантката Ая Хатано от Киотския университет в Япония, която е водещ автор на изследването. „Нашето изследване подсказва, че на отделните хора име е трудно да осъзнаят колко приятно нещо могат да бъдат мислите. Това обяснява защо те постоянно предпочитат да ангажират вниманието си с устройства и други средства за отвличане на вниманието, отколкото да отделят миг от времето си в своето ежедневие за размишления или просто за да развихрят въображението си.“

Изследването е публикувано в Journal of Experimental Psychology: General.

В поредица от експерименти, в които взимат участие 259 души, изследователите сравняват преценката на хората за това колко приятно ще им бъде, ако просто седнат и останат насаме с мислите си спрямо реалното осъществяване на това действие. В рамките на първия експеримент те трябва да кажат колко приятно би им било, ако останат насаме в продължение на 20 минути – през това време те не могат да правят нищо, което да отвлича вниманието им – нито да четат, нито да ходят наоколо, нито да гледат своя смартфон. Впоследствие участниците казват колко приятно им е било всичко това.

Изследователите откриват, че на хората им харесва да остават насаме с мислите си много повече, въобще отколкото са предполагали. Това важи в пълна сила и за останалите вариации на експеримента, в който те са подканени да стоят в празна конферентна зала или в малко и тъмно помещение, в което няма никакви визуални стимулации; вариации, в които времето за размишления продължава от 3 до 20 минути; и една вариация, при която изследвалите подканват хората да оценят изживяването в средата, а не в края.

В друг експеримент изследователите разделят участниците на две отделни групи – едната трябва да размишлява самостоятелно, докато другата – да проверява новините в интернет. Впоследствие те съпоставят очакванията им за потенциалното им удовлетворение. Първата група е смятала, че това няма да ѝ допадне особено, докато втората е имала положителни очаквания. Накрая обаче се оказва, че нивото на удовлетворение е еднакво и при двете групи.

Според докторанта Ку Мураяма от Тюбингенския университет в Германия, съавтор на новото проучване, тези резултати са изключително важни, тъй като съвременно общество живее в епоха на информационно пренасищане и има постоянен достъп до различни методи за отвличане на вниманието. „Днес е изключително лесно да „убиеш времето“. Когато сте автобуса и пътувате за работа, можете да си проверите телефона вместо да се оставите по течението на собствените си мисли, тъй като си мислите, че последното би било скучно“, казва той. „Ако обаче това предположение е погрешно, изпускате възможност да ангажирате вниманието си по един положителен начин вместо да разчитате на подобна стимулация.“

А това си има и своята цена. Минали изследвания показват, че е полезно да оставяме съзнанието си да поскита. Това би могло да ни улесни при разрешаването на различни проблеми, да подобри нашата креативност и дори да ни помогне да намерим смисъл в живота. „Като избягват активно възможността да останат насаме с мислите си, хората вероятно пропускат тези важни облаги“, добавя Мураяма.

Източник: Medical Xpress