Изкуственият интелект вече се появява и в областта на правото. Група австралийски медиатори създадоха онлайн инструмент с изкуствен интелект, наречен Amica, за разрешаване на бракоразводни казуси, без да се налага двойките да се обръщат към съда, пише eleconomista.es. 

Платформата е предназначена да помогне на тези двойки, които желаят да прекъснат съвместното си съжителство в не много сложни случаи и да постигнат добросъвестно споразумение при разпределяне на брачното имущество. Системата отправя предложение след анализ на алгоритъма на различни аспекти, като например размера на активите, които ще бъдат разпределени, други споразумения, постигнати по-рано от други двойки в подобни ситуации, или прилагайки критериите, които обикновено се вземат предвид от съдилищата при този тип спорове. 

Приложението не служи за развод. Неговата цел е да се помогне на двойките да постигнат извънсъдебно икономическо споразумение по възможно най-бързия начин, на език, разбираем за заинтересованите, и на всичкото отгоре излиза много по-евтино.

"Този ​​тип инструменти осигуряват на хората лесен достъп до ресурси, за да разрешат споровете си и улесняват достъпа им до извънсъдебно споразумение", изтъква Франсиско Перес Бес, партньор по цифрово право в Ecix и бивш генерален секретар на Incibe. Според него, решения от този тип спомагат и за намаляване на съдебните разходи на двойките, които искат да се разделят приятелски.

Някои страни отдавна са избрали решения от този тип, като Холандия например, която през 2017 г. разработи система за решаване на спорове чрез интернет. В Испания обаче съдебната система все още не насърчава подобни инструменти.

"Адвокатските кантори все още ги възприемат като жестока конкуренция вместо възможност. Гражданите засега не са склонни да ги използват поради незнание и недоверие. Въпреки това е въпрос на време да се промени погрешното възприемане на тези инструменти и да се стигне до тяхната по-широка употреба, тъй като в много случаи те са много по-ефективни от традиционните процедури", изтъква Франсиско Перес Бес. 

Изданието припомня, че министерството на правосъдието в Испания работи от години за насърчаване на медиацията, за да облекчи съдилищата. Миналата година, например, активно се работеше върху принуждаването на хората да преминават към медиация, преди да пристъпят към съдебни дела. Ето защо, извънсъдебната медиация може би ще се наложи като необходима процедура за достъп до съдебния процес.

Източник: eleconomista.es

Редактор: Нели Тодорова / Мениджър Нюз