Някои самотни жени се чувстват привлечени от женени мъже. Някои нямат никакви скрупули и си поставят цел да развалят нечие семейство, други съзнават неморалната страна на въпроса, но не могат да контролират чувствата си – неудържимо привличане. На какво се дължи това?

1. Опитът е привлекателен

Женените мъже често излъчват мъдрост (или усещане за такава) заради житейския опит, който имат. Техните истории и знания могат да бъдат очарователни за самотните жени.

2. Стабилност и сигурност

Концепцията за брака се свързва със стабилност, чувство за сигурност. Самотните жени могат да намерят това за успокояващо, тъй като са привлечени от идеята за партньор, който търси сигурна, дългосрочна връзка.

3. Зрелостта е от значение

Женените мъже често се възприемат като по-зрели поради отговорностите, които вървят заедно с брака. Тази зрялост се превръща в примамливо качество за самотните жени, които търсят надежден партньор. Друг е въпросът за каква надеждност може да се говори, ако жененият мъж се поддаде на изкушението извън семейството.

4. Надеждност и отговорност

Бракът означава ясен ангажимент към връзката. За самотните жени това може да изглежда привлекателно, тъй като показва сериозност и желание за изграждане на силна връзка.

5. Емоционална връзка

Женените мъже създават впечатление за по-способни да създадат задълбочена и продължителна емоционална връзка. Емоционалната интелигентност се превръща във важно предимство за самотните жени, които търсят стойностна връзка.

6. Учене

Женените мъже са натрупали ценен опит от предишните си връзки. Свободните жени може би се чувстват привлечени от възможността да се учат от този опит, което насърчава личностното израстване и разбиране.

7. Забранено очарование

И на последно, но не и по важност място, е тръпката. Забраненият характер на общуването с женен мъж поставя истинско предизвикателство пред една жена, която търси адреналин и тръпката от вълнуващи преживявания.