1. Излизате и искате да хвърлите последен поглед в огледалото. Колко високо трябва да е то и как трябва да е окачено, за да може да се огледате от главата до петите?

а. трябва да е двойно по-високо от ръста ви
б. достатъчно е да е половината от ръста ви и горният кант да е по средата между височината на очите и темето ви
в. нужно е да е с големината на ръста ви и да е окачено на височината на очите

2. Зад всички природни феномени стоят сили. Колко сили познават физиците?
а. три
б. четири (силна ядрена, слаба ядрена, електромагнитна, гравитация)
в. седем

3. Защо мълниите най-често улучват високи заострени предмети или постройки?
а. отразяването на светлината там е най-голямо
б. силата на магнитното поле там е най-голяма
в. силата на електрическото поле там е най-голяма

4. Генераторът служи за:
а. преобразуване на механичната енергия в електрическа
б. промяна на стойностите на променливото напрежение
в. генериране на механична енергия

5. Ако въздухът се изстуди достатъчно, ще се втечни.
а. вярно е (при -193 градуса по Целзий)
б. не е вярно

6. Коя теория приема, че Космосът има повече от три измерения и измерението време?
а. теорията на относителността
б. квантовата механика
в. струнната теория

7. Какво се измерва в „метър за секунда на квадрат“?
а. налягането
б. ускорението
в. честотата

8. Кои са трите основни цвята?
а. червен, син, зелен
б. червен, зелен, жълт
в. зелен, жълт, син

9. Кое не съществува?
а. отрицателни числа
б. отрицателен заряд
в. отрицателна маса
   
10. Звукът разпространява ли се в течности?
а. да
б. не

11. Какво се измерва в бофорти?
а. силата на вятъра
б. количеството дъжд
в. яркостта на светлината

12. Коя е единицата за електрическа мощност?
а. ом
б. волт
в. ват