Видео, което показва как Алберт Айнщайн обяснява своето най-популярно уравнение (може би дори най-популярното въобще) във физиката, бе споделено многократно в Twitter.

Разбира се, става дума за E=MC2, което описва равенството на маса и енергия.

„То води началото си от специалната теория на относителността, където масата и енергията представляват различни прояви на едно и също нещо – една в известен смисъл непозната концепция за средностатистическия човек“, казва Айнщайн във видеото.

„Освен това уравнението E е равно на MC на квадрат, при което енергията се равнява на масата, умножена по скоростта на светлината на квадрат, показва, че много малки количества маса могат да бъдат преобразувани в много големи количества енергия и обратното. Масата и енергията реално са еквивалентни според формулата, спомената по-горе. Това бе демонстрирано експериментално от Кокрофт и Уолтън през 1932 г.“

В рамките на въпросния експеримент Джон Кокрофт и Ърнест Уолтън бомбардират берилий с лъч от фотони. Целта им е да предизвикат разпадането на атомното ядро. В края на краищата успяват – двамата разделят лития на две хелиеви ядра. Докато Кокрофт и Уолтън измерват общата кинетична енергия на новото хелиево ядро обаче, двамата забелязват че тя е по-голяма от тази на първоначалните водородни и литиеви ядра, но че същевременно е изгубена и маса със съответното количество. По този начин на практика те потвърждават E=MC2.

След като повтарят своя експеримент с най-различни други атомни ядра, през 1951 г. Кокрофт и Уолтън получават Нобеловата награда за физика.

Източник: IFLScience