В края на осемдесетте години на двайсети век Лизерл, дъщеря на известния гений, дарява 1400 писма, написани от Айнщайн, на Иврит Университет, с поръчки да не публикува съдържанието им до две десетилетия след смъртта му. Това е едно от тях, написано до Лизерл Айнщайн.

Писмо от Алберт Айнщайн до дъщеря си:

"Когато предложих теорията на относителността, много малко хора ме разбраха, и това, което ще разкрия сега, за да предадеш на човечеството, ще се сблъска също с неразбиране и предубеждение в света.

Моля те да пазиш писмата ми толкова дълго, колкото е необходимо, години, десетилетия, докато обществото напредне достатъчно, за да приеме това, което ще обясня по-долу.

Има изключително мощна сила, за която досега науката не е намерила официално обяснение. Това е сила, която включва и управлява всички останали и е дори зад всяко явление, проявяващо се във Вселената. Тази сила все още не е идентифицирана от нас.

Тази универсална сила е ЛЮБОВТА.

Когато учените търсеха единна теория на Вселената те забравиха за най-мощната невидима сила.

Любовта е светлина, която просветлява тези, които я дават и я получават.

Любовта е гравитацията, защото тя кара някои хора се чувстват привлечени от други.

Любовта е сила, защото тя умножава най-доброто, което имаме и позволява на човечеството да не се самоунищожи в своя сляп егоизъм. Любовта се разгръща и разбулва.

За любовта ние живеем и умираме.

Любовта е Бог и Бог е любов.

Тази сила обяснява всичко и дава смисъл на живота. Това е променлива, която сме игнорирали прекалено дълго, може би защото се страхуваме от любовта, защото това е единствената енергия във Вселената, която човек не се е научил да управлява.

За да дам изражение на любовта, направих проста замяна в моето най-известно уравнение.

Ако вместо E=mc2, приемем, че енергията за изцеляването на света може да се получи чрез любов, умножена по скоростта на светлината на квадрат, стигаме до заключението, че любовта е най-мощната сила, която съществува, защото тя няма граници.

След провала на човечеството в използването и контрола над останалите сили на Вселената, които са се обърнали срещу нас, е наложително спешно да се подкрепим с един друг вид енергия...

Ако искаме нашия вид да оцелее, ако търсим смисъла в живота, ако искаме да спасим света и всяко съзнаващо същество, което го обитава, любовта е точният и единствен отговор.

Може би още не сме готови да направим бомба на любовта, достатъчно мощна, за да унищожи изцяло омразата, егоизма и алчността, които опустошават планетата.

Въпреки това, всеки човек носи в себе си малък, но мощен генератор на любовта, чиято енергия очаква да бъде освободена.

Когато се научим да даваме и да получаваме тази универсална енергия, скъпа Лизерл, ние ще потвърдим, че любовта побеждава всичко, че е в състояние да се издигне над всичко, защото любовта е квинтесенцията на живота.

Дълбоко съжалявам, че не съм в състояние да изразя това, което е в сърцето ми, което тихо бие за теб през целия ми живот. Може би е твърде късно да се извиня, но тъй като времето е относително, ми е нужно да ти кажа, че те обичам и благодарение на теб достигнах до върховния отговор! “.

Твой баща, Алберт Айнщайн.