Дали т.нар. „разбито сърце“ е абстрактна концепция или то се отразява на нашето тяло и мозък по един или друг начин, пита AsapSCIENCE?

Всеки път, когато изпитвате физическа болка, се стимулира същата част от мозъка, отговаряща за емоционалната (например раздяла). Може би физическата и емоционалната болка не са толкова различни, колкото сме предполагали.

Помислете само за начините, по които описваме изгубената любов: „Той ми изтръгна сърцето!“, „Това беше шамар в лицето!“,“Беляза ме емоционално!“ – поне на езиково ниво правим връзка между физическата и емоционалната болка.

Нещо повече – определени изследвания показват, че хората биха предпочели физическата болка пред това да се чувстват изолирани от обществото. Защо обаче тези две принципно различни изживявания предизвикват едно и също усещане в нашето тяло?

Ясно е, че нашите тела използват физическата болка, за да ни предпазят от непосредствена опасност. От еволюционна гледна точка обаче всичко, което допринася за нашето оцеляване като вид, остава.

Създаването на социални връзки както между приятели, така и между любовници, играе ключова роля в оцеляването на множество видове. „Ти се грижиш за мен, аз се грижа за теб“. По същия начин, по който не искаме да се опарим от горещото кафе, така и животните не желаят да бъдат сами в социално отношение. Болката и от двата случая спомага за оцеляването ни. По-вероятно е да останете живи и да се размножите, ако не сте сами.